Як рэдагаваць старонкі / Как редактировать страницы

BY:
Каб пачаць рэдагаваць, выкарыстоўвайце кнопку edit унізе старонкі.

Каб стварыць спасылку на новую старонку, выкарыстоўвайце такі сынтаксыс: [[[new page name]]] або [[[new page name | тэкст, які трэба паказаць]]]. Пасьля проста прайдзіце па спасылцы (спасылкі на неіснуючыя старонкі адрозніваюцца колерам), стварыце новую старонку і рэдагуйце яе!

Больш складаныя (але і больш разнастайныя) спосабы працы з wiki апісаныя (ангельскай мовай) на Documentation pages .

RU:

Чтобы начать редактировать, нажмите кнопку edit внизу страницы

Чтобы создать ссылку на новую страницу, используйте следующий синтаксис: [[[new page name]]]` или [[[new page name | текст, который необходимо показать ]]]`. Затем просто посетите созданную ссылку (ссылки на несуществующие страницы отличаются цветом), создайте новую страницу и редактируйте ее!

Более сложные (но и более мощные) способы работы с wiki описаны (по-английски) на Documentation pages .

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License